Medlemmer

Ikkje medlemmer

Barnebursdag 0-16 år

400,-

600,-

Frå mondag- torsdag pr. dag

400,-

600,-

Frå fredag- ludag

500,-

800,-

Frå ludag- sondag

500,-

800,-

Frå fredag- sondag

800,-

1400,-

 

Utleige til firma og lag/foreningar

Vekedager

1000,-

Fredag/ludag eller ludag/sondag

1500,-

Frå fredag- sondag

2000,-

 

 

                                                 

                                                

 

 

 

 

Utleigeansvarlig

Olav Skilbred mob: 91324617