Årsmelding 2018

Publisert av Gry Anita Fossland den 13.02.19.

Årsmelding 2018 for Eikjabygda Vel

Styret har i 2018 vore:    Leiar: Arne Storhaug

                                            Nestleiar: Kristian Eika

                                            Kasserar: Gro Staurheim

                                            Sekretær: Gry Anita Fossland

                                            Medlem: Hans Kåre Fossland

Varamedlemmer: Marthe G.Bjørbæk og Tom Lundtveit

Husstyret: Gunleik Hynne (leiar), Kari V.Hynne (utleigeansvarleg) og Tom Lundtveit.

Styret har hatt 5 styremøte i 2018 og sendt ut to NyNytt (februar og september 2018)

Ved utgangen av 2018 hadde me 47 familiemedlem og 19 enkeltmedlemmer (65/27 i 2017)

 

Aktivitet 2018:

  • Flaskeløp, veldig godt oppmøte i brennebakken. Store og små stilte til start.
  • «Rusken» vårdugnad i mai. Dugnad ute og inne med kake og kaffe etterpå. Ca 30.stk.
  • 17.mai, som vanleg godt oppmøte. Borgar Kaasa var talar for dagen.
  • Eikjabygdastevne 18.august.
  • Filmkveld for store og små på grendehuset. Flåklypa blei framsynt.
  • Quiz 19.oktober
  • Basar 10.november. 70 voksne og 30.barn møtte
  • Julegrantenning 2.desember med grautservering. 37 vaksne og 12 ungar.
  • Juletrefest 27.desember.Nissebesøk og gang rundt juletreet. Presten som vitja juletrefesten i år var Ulf Vege. 40 vaksne og 16 ungar.

St.Hans  feiringa utgjekk i år pga.ekstrem brannfare.

Styret har i 2017 sendt ei anmodning til Bø Kommune om at Uvdalvegen hadde behov for å rustas opp.

Kommunen svarar at det er planar om å prioritere tiltak på denne i 2019, men kva for delar av vegen som kan oppgraderast i fyrste omgang er ikkje klart enno.

 

Styret vil takke alle som har stilt opp når me har spurt om hjelp ved dei ulike arrangementa våre i 2018.

Eikjabygda 27.01.2019                        Styret Eikjabygda Vel