NyNytt 2021

NyNytt 2021

Publisert av Marte Bjørbæk den 29.04.21.

Eikjabygda Vel – Mars 2021

www.eikjabygda.no

Her er en oversikt over arrangementene Eikjabygda Vel innbyr til dette året. Forandringer kan forkomme, men det avhenger av korona. Følg med på hjemmesiden og NyareNytt på facebook for nærmere info.

 

  • Ruskenaksjon tirsdag 4. mai – blir arrangert av Husstyret
  • 17. mai rebus – som i fjor blir det arrangert en rebus som store og små kan delta på. 
  • Årsmøte på grendehuset (ute) torsdag 20. mai kl. 18.00. Blir det dårlig vær, blir møte utsatt til tirsdag 25. mai. Ingen servering. Ta med en fluktstol eller lignende siden vi blir ute. 
  • St.Hans onsdag 23. juni ved Dambrua. Ta med mat og drikke, grillene er varme fra kl. 17.00.
  • I løpet av mai (2-9-16-23) blir det også lagt ut poster i bygda som folk kan bryne seg på. Posten vil ligge ute i en uke, slik at folk skal få tid til å ta den. Nærmere beskjed vil komme på facebook. 
  • Basar som tidligere eller som i 2020. Alt avhenger av koronasituasjonen, nærmere informasjon vil komme. 
  • Vi jobber med ulike aktiviteter etter sommeren, som vi vil komme tilbake til senere.
  • Julegrantenning søndag 28. november. Klokkeslett kommer vi tilbake til senere. 

Medlemskontingenten for 2021 blir som tidligere. 100,- kr for enkeltmedlem og 200,- kr for familiemedlem. 

Ønsker du å leie grendehuset i 2021 som medlem, må medlemskontingenten være betalt innen 1. juni.

VIPPS: 89458  

OBSOBS!! Funksjonen, hvor en får opp ulike alternativer for hva en skal sette inn penger på VIPPS er borte. Derfor overfører man penger på VIPPS som en gjør på et vanlig nr. 

Kontonr: 2630.07.13598