Årsmøte Eikjabygda vel

Publisert av Hans Eirik Kaasa den 23.01.18. Oppdatert 06.02.18.

Innkalling til årsmøte i Eikjabygda Vel

Torsdag 8.februar 2018 kl.19.00 på grendehuset

 

  1. Opning av årsmøte, godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under protokollen
  3. Årsmeldingar for 2017
  4. Rekneskap for 2017
  5. Forslag til budsjett 2018
  6. Forslag til arbeidsplan for 2018
  7. Kontingent 2018
  8. Utleigeprisar 2018
  9. Innkomne saker

    10.Val

 

Styrets kommentarar til punkt 7 og 8:

Styret foreslår at kontingent og utleigeprisar står uendra.

 

Saker som ein ynskjer behandla av årsmøtet må vere styret i hende seinast 31,januar.

Enkel servering.

Vel møtt!