Årsmøte

Publisert av Gry Anita Fossland den 19.01.20.

Innkalling til årsmøte i Eikjabygda Vel

torsdag 30.januar kl.19.00 på grendehudset.

 

1. Opning av årsmøte, godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Val av møteleiar, referent og to til å skrive under protokoll.

3. Årsmeldingar 2019

4. Rekneskap for 2019

5. Forslag til budsjett 2020

6. Forslag til arbeidsplan

7. Kontingent 2020 - uendra pris

8. Utleigeprisar 2020 - forslag til endring vil bli lagt fram på møtet

9. Innkomne saker

10. Val

 

Saker som ein ynskjer behandla av årsmøte må vera styret i hende seinast 25.januar.

Enkel servering.

Vel møtt!