NyNytt februar 2018

Publisert av Gry Anita Fossland den 20.02.18.

               NyNytt                                                        

Eikjabygda Vel – februar 2018

www.eikjabygda.no

Det nye styret ynskjer alle medlemmar velkomen til eit nytt år!

Etter årsmøtet ser styret slik ut:

Varamedlemmar: Marthe Bjørbekk og Tom Lundtveit

Husstyret ser slik ut:

Krafttaket for å betre medlemssituasjonen i 2017 har lønt seg. 65 familie- og 27 enkeltmedlemmar, mot 50/24 året før. Dette er gledeleg!

Medlemskontingenten for 2018 blir som i fjor. 100.kr for enkeltmedlem og 200.kr for familiemedlem. Vipps: 89458 eller kontonummer: 2630.07.13598.

NB:Har du betala to gonger i fjor har du betala for 2018 au.

 

Dei planlagde arrangementa fyrste halvår er:

 

  • Flaskeløp 11.mars

  • Ruskenaksjon

  • 17.mai feiring

  • St.Hans feiring

  • Eikjabygdastevne

     

     

Alle arrangementa blir nærare annonsert på tavlene kåns, Facebook og i Bø Blad. Lurar du på noko,ta kontakt!

 

Styret i Eikjabygda Vel!